Links

Martina Tomner on Soundcloud

Martina Tomner on Facebook

———————————————————————————-

Föreningen C-Y ContemporarY

Föreningen svenska tonsättare (FST)

GotlandsMusiken

Inter Arts Center

Malmö Symfoniorkester

Musik i Syd

Musikhögskolan i Malmö

STIM

Östgötamusiken

———————————————————————————-

Simon Bång, cello

Anna Christensson, piano

Ida Höög, blockflöjt/recorder

———————————————————————————-

Malmö Motettkör

Mixtus Cantus

Sveriges körförbund

———————————————————————————-