Biografi

Martina Tomner (f. 1983) har studerat komposition vid Musikhögskolan i Malmö för bl a Rolf Martinsson, Kent Olofsson och Luca Francesconi. Efter lärarexamen i musik 2007 (instrumental- och ensemblepedagog med huvudämne arrangemang och komposition) fortsatte hon sina studier och tog diplomexamen i komposition 2012. Sedan dess är hon verksam som frilansande tonsättare.

Hon har komponerat såväl kammarmusik och elektroakustisk musik som verk för större ensembler och orkester. Hennes stråkorkesterstycke Tempelmusik II framfördes vid Venedigbiennalen 2010, och 2011 anordnade Lunds Kammarmusiksällskap en porträttkonsert med hennes kammarmusik. 2013 var hon engagerad av Musik i Syd som tonsättare i Flygande toner och tankar, ett projekt med skolbarn i Staffanstorp inom ramen för satsningen Skapande skola. Martinas musik har uppförts av ensembler som Norrköpings symfoniorkester, Värmlands sinfonietta, Stockholms läns blåsarsymfoniker, Musica Vitae och Huaröds kammarorkester, och hon samarbetar regelbundet med musiker i olika kammarmusikkonstellationer, t ex hösten 2013 i kompositionsprojektet Klang och identitet med blockflöjtisten Ida Höög och pianisten Anna Christensson. Hennes kammaropera En studie i instängdhet, en musikdramatisk föreställning som utforskar förhållandet mellan komponerat material och scenisk och musikalisk improvisation, uruppfördes i oktober 2014. 2015 skrev hon kammarcellokonserten Yggdrasil till cellisten Simon Bång samt körsviten Vad som har hänt i sagan, skall hända även mig! på beställning av kören Mixtus Cantus och Körcentrum Syd. Hon komponerade 2016 blåsorkesterstycket Dance of Destruction and Creation till Gotlandsmusiken, körstycket Gudars like till damkören Korallerna i Lund, samt komponerade och producerade kammaroperan Thanatos, som uruppfördes i Malmö i december. Under säsongen 2017/2018 framfördes hennes orkesterstycken Put out the light och …was has du meinem Schlaf zu sagen? av Malmö Symfoniorkester. 2018 uruppförde MSO även hennes stycke Molnformationer, ett beställningsverk till Bob Hunds jubileumskonsert på Malmö Live. Ett tredje verk i genren experimentell kammarmusikdramatik, den interaktiva performancen Des/information, komponerades och framfördes under 2019. 2020 komponerade hon Stillheten för blandad kör och slagverk till kören Mixtus Cantus och 2021 var hon engagerad som tonsättare i Fredric Thurfjells och Nordic Saxophone Quartets berättarföreställning Kunobröderna. 2022 arbetar hon bland annat med sitt fjärde musikdramatiska projekt, kammaroperan Avskärmad.

Martina har erhållit stipendier från bl a Kungliga Musikaliska Akademien, Konstnärsnämnden, STIM, Stiftelsen Annik och Lars Leander samt Fredrika Bremer-förbundet. Hon är medlem i STIM och invaldes 2012 i Föreningen Svenska Tonsättare.

Vid sidan av sin verksamhet som tonsättare arbetar Martina även som dirigent, körledare och lärare i musikteori.

 

Utbildning (urval):

2010-2012: Diplomutbildning i komposition vid Musikhögskolan i Malmö (Lunds Universitet) för Luca Francesconi

2008-2010: Mastersutbildning i komposition vid Musikhögskolan i Malmö för bl a Luca Francesconi, Kent Olofsson och Staffan Storm

2006-2008: Grundutbildning i komposition vid Musikhögskolan i Malmö för bl a Rolf Martinsson, Kent Olofsson och Staffan Storm

2002-2007: IE Arrangering/Komposition vid Musikhögskolan i Malmö för bl a Sten Ingelf, Björn-Tryggve Johansson, Björn Roslund och Staffan Storm

2001-2002: Studier i musikvetenskap vid Lunds Universitet

 

Stipendier (urval):

2021: Arbetsstipendium Konstnärsnämnden

2020: STIM-stipendium

2018: Håkan Parkmans minnesfond

2018: Arbetsstipendium Konstnärsnämnden

2016: Kungliga Musikaliska Akademiens nationella stipendium

2015: Arbetsstipendium Konstnärsnämnden

2013: Arbetsstipendium Konstnärsnämnden

2012: Kungliga Musikaliska Akademiens nationella stipendium

2012: STIM-stipendium

2012: Stiftelsen Annik och Lars Leander

2009: Kungliga Musikaliska Akademiens nationella stipendium

2007: Fredrika Bremer-förbundets musikstipendium

 

 

För ett CV på engelska, klicka här.